Alternative Delivery Mode

Ano ang Alternative Learning System (ALS)?

Ang ALS ay sangay ng DepEd na naglalayong paglingkuran ang mga sektor na hindi kayang abutin ng tradisyunal na sistema ng edukasyon .  Isa sa mga sektor na ito ay ang mga  “out-of-school youth” (OSY) sa ating bansa.

Ano ang Abot-Alam Program? 

Ang Abot-Alam Program ay nagbibigay daan upang magkaroon na sapat na interbensyon ang mga “out-of-school youth” na may edad 15 hanggang 30 taong gulang.

Ano ang Open High School Program (OHSP)?

Ang Open High School Program ay isang alternatibong paraan, nagbibigay pagkakataon  sa mga nakatapos sa elementarya at high school drop outs upang makumpleto ang edukasyong pang sekondarya.

Ano ang mga kailangan upang makapag-aral sa mga nasabing programa?

*  Report Card
*  Permanent Record (photocopy)
*  Birth Certificate (photocopy)

 Para sa iba pang kaalaman, makipag ugnayan sa mga sumusunod:

Salvador B. Lozano – 0975-8571463
Jojit F. Javier – 0925-8814323essays on service
Mylene Valenzuela – 0927-5498340